GROFF_MMSE

Section: Environments, Tables, and Troff Macros (7)
Updated: 26 July 2009
Index Return to Main Contents
 

NAMN

groff_mmse - svenska mm makro för groff  

SYNTAX

groff -mmse [ flaggor... ] [ filer... ]  

BESKRIVNING

mmse är en svensk variant av mm. Alla texter är översatta. En A4 sida får text som är 13 cm bred, 3.5 cm indragning samt är 28.5 cm hög. Det finns stöd för brevuppställning enligt svensk standard för vänster och högerjusterad text.

COVER kan använda se_ms som argument. Detta ger ett svenskt försättsblad. Se groff_mm(7) för övriga detaljer.  

BREV

Tillgängliga brevtyper:
.LT SVV
Vänsterställd löptext med adressat i position T0 (vänsterställt).
.LT SVH
Högerställd löptext med adressat i position T4 (passar fönsterkuvert).

Följande extra LO-variabler används.

.LO DNAMN namn
Anger dokumentets namn.

.LO MDAT datum Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT).

.LO BIL sträng Anger bilaga, nummer eller sträng med Bilaga (LetBIL) som prefix.

.LO KOMP text Anger kompletteringsuppgift.

.LO DBET beteckning Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.

.LO BET beteckning Anger beteckning (ärendebeteckning i form av diarienummer eller liknande).

.LO SIDOR antal Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret inom parenteser.

Om makrot .TP är definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet. Där lägger man lämpligen in postadress och annat som brevfot.  

SKRIVET AV

Jörgen Hägg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>  

FILER

/usr/share/groff/1.18.1.4/tmac/tmac.mse /usr/share/groff/1.18.1.4/tmac/mm/se_*.cov  

SE OCKSÅ

groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
groff_mm(7)